Doğduğundan beri İzmir'de yaşıyor. Sanayi kuruluşlarında çalışmasının ardından, görsel iletişim alanında üretim yapmak üzere kendisine ait işyerini 1987'de açtı. 1991'den bu yana, eşi Arzu F. Güngör ile birlikte, görsel tasarım üzerine hizmet vermeyi sürdürdükleri Çizge Tasarım'ın yanısıra, 2005 güzünde, Çizgelikedi'yi kurdu.

Fotoğraf ile ilişkisinin 1968'de başladığını ve bir sanatsal söylem dili olarak fotoğrafı kullanmasının 1982'den sonraya ait olduğunu belirten Çıdamlı, bugüne dek 7 kişisel sergi açtı, yapıtları ulusal ve uluslararası olmak üzere elliyi aşkın grup ve topluluk sergisinde yer aldı. Farklı ulusal ve uluslararası kurumların düzenlediği fotoğraf yarışmalarının seçici kurullarında bulundu.

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği/İFOD'un kurucularından olup; üyelikten ayrılıncaya değin on üç yıl seminer eğitmenliği ve dernekler birliği temsilciliği, sekiz yıl Y.K. üyeliği ve başta 'Geleneksel Sergiler' olmak üzere, paneller, 'Salı Söyleşileri' gibi etkinliklerin projelendirilmesi ve yürütmesi görevlerinde yer aldı. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde dört yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Çıdamlı, minimalist/grafik anlatımlı doğa ve yaşam alanı kesitlerini klasikleri olarak anmakta, tematik çalışmalarının yanısıra, son yıllarda, alışılagelmiş davranış ve düşünce kalıplarına uyum sağlamış bireylerin toplumsal ilişki biçimlerine ve kamusal alandaki konumlarına karşı eleştirel bakan fotoğraflarını, tasarlanmış dışavurumcu soyutlamalar biçiminde üretmektedir.

   
 
YALCIN CIDAMLI FOTOGRAF GALERiSi Yazi-desen-vesaire iletisim